در این روش کارآفرینی متقاضی در ایتدا ویزای کار را دریافت می کند و وارد بریتیش کلمبیا می شود، در ادامه کسب و کاری با سرمایه حداقل 200هزار دلار را آغاز می کند و طی مدت 20 ماه مدیریت کسب و کار خود اقامت دائم را دریافت خواهد کرد.

این روش به کسانی که واجد شرایط برای نیوبرانزویک و کبک نیستند و یا کسانی خواهان زندگی و کسب و کار در ایالت بریتیش کلمبیا با شرایط آب و هوایی متفاوت و مناسبتر نسبت به سایر نقاط کانادا مناسب است. بیشتر متقاضیان این روش بالای 50سال سن دارند که یا دارایی آنها برای روش سرمایه گذاری کبک کافی نیست و یا توانایی کسب نمره آیلتس مورد نیاز برای نیوبرانویک را ندارند. عاملی بسیار مهم در این روش امتیازگیری برای ایده بیزینس و محل کسب و کار شما است.

از ابتدای ژانویه 2019 استان بریتیش کلمبیا برنامه جدیدش برای اخد اقامت از طریق کارآفرینی را ارائه خواهد کرد.

این برنامه در این مرحله طی یک دورہ ۲ ساله فعال خواھد بود و ہس از آن در خصوص ادامه یا توقف آن دولت تصمیم خواھد گرفت. برنامه کارآفرینی منطقه ای بریتیش کلمبیا با ھدف رونق بخشی به اقتصاد جوامع کوچکتر راہ اندازی خواھد شد و شرط اساسی آن این است که متقاضی در صورت کسب امتیاز میباید حداقل ۱ سال در منطقه انتخاب شدہ اقامت کردہ و کسب و کار ایجاد نماید.

شرایط کلی:

۱- اقامت و راہ اندازی کار در شھرھای استان BC با جمعیت کمتر از ۷۵ ھزار نفر

۲- دارا بودن دارائی معادل ۳۰۰ ھزار دلار کانادا

۳- تاسیس یک بیزنس جدید به ارزش ۱۰۰ ھزار دلار

۴- دارا بودن مدرک زبان CLB4

۵- سابقہ مالکیت بیزنس یا مدیریت ارشد در طول ۱۰ سال گذشته

۶- انجام یک سفر و بازدید از شھر موردنظر و ملاقات با مسئولان

۷ – ارائه بیزنس پلان متناسب با نیازھای بازار

متقاضی در صورت کسب امتیاز موفق به دریافت یه اجازہ کار خواھد شد و از زمان ورود به کانادا ۱ سال فرصت راہ اندازی کسب و کار خود را خواھد داشت.

پس از یکسال و رعایت ھمه موارد متقاضی میتواند درخواست اقامت دائم کانادا را بنماید.