مهاجران در معرض ریسک بازار مسکن

مهاجران در معرض ریسک بازار مسکن

براساس گزارش منتشر شده توسط سازمان آمار کانادا در روز سه شنبه 16 آوریل , دارائی کسب شده از املاک مهاجران کانادا را از کانادائی هایی که در این کشور متولد شده اند ثروتمندتر میکند. تازه واردین به کشور در مقایسه با کانادائی ها در بخش املاک بدهی بیشتری به بانکها دارند اما از طرف دیگر این خانواده های مهاجر ثروتمند تر از کانادائی ها هستند.

ادامه مطب
بازار مسکن در کانادا سال 2019

بازار مسکن در سال ۲۰۱۹

برای بازار مسکن کانادا سال 2018 سالی پر چالش بود؛ پرچالش به این دلیل که نیاز به تلاش زیادی داشت تا پس از ترکیدن حباب قیمت در سال 2017 مجددا” سعی کند به جایگاه خود بازگردد. این سال ، بعنوان سال افت فروش و قیمت نام گذاری شد و بنظر میرسد 2019 نیز ممکن است همین گونه باشد.

ادامه مطب