طرح کارآفرینی بریتیش کلمبیا

شروع طرح کارآفرینی بریتیش کلمبیا (۲۰۱۹)

استان بریتیش کلمبیا طرح جدید و آزمایش خود را جهت مهاجرت کارآفرینان اعلام کرد، این یک فرصت بسیار مناسب برای مدیران ایرانی هست که قصد مهاحرت به کانادا را دارند.

هدف اولیه این طرح گسترش کارآفرینی به نواحی کوچکتر استان بریتیش کلمبیا توسط مهاجران است.

ادامه مطب
کار دانشجویی و درآمد آن

کار دانشجویی و درآمد آن

قبل از بررسی کار دانشجویی نگاهی به قوانین و تعاریف کار باید بیندازیم.

کار تمام وقت در کانادا :
به کاری که بیش از ۳۰ ساعت در هفته باشد در کانادا کار تمام وقت اطلاق می شود.

کار پاره وقت در کانادا :
بر اساس قوانین کانادا به کاری که مجموعا کمتر از ۳۰ ساعت در هفته باشد کار پاره وقت گویند.

ادامه مطب
مهاجرین متخصص درآمدشان بیشتر است تا کانادایی ها

مهاجرین متخصص درآمدشان بیشتر است تا کانادایی ها

براساس گزارشی که در The Canadian Press-CP به چاپ رسیده است، این آمار بر اساس آمارهای دریافتی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مهاجرین متخصص، کارآفرین و سرمایه گذار است.

این گزارش نشان می دهد که کسانی که به کانادا مهاجرت کرده اند به مرور وضعیت اقتصادیشان رشد داشته است، همچنین به این موضوع در این گزارش اشاره شده که این مهاجرین پس از اخذ شهروندی کانادا احساس تعلق خاطر بیشتری به این کشور دارند تا کسی که در آن خاک متولد شده است.

ادامه مطب