Owner/ Operator Stream Work Permit Program

چنانچه شما صاحب یک بیزنس هستید و قصد مهاجرت به کانادا را دارید این روش دریافت اجاره کار میتواند به شما در گرفتن اقامت کانادا کمک نماید.

در واقع این روش برای تجار و صاحبان کسب وکار راه اندازی شده تا با خرید یا مشارکت در یک بیزنس بتوانند با حضور موثر خود به سودآوری آن کمک نموده و در نهایت موجب رشد چرخه اقتصادی کانادا شوند.

متقاضیانی که قصد دریافت اجازه کار از این طریق را دارند میباید:

1- سرمایه گذار / صاحب سهام اصلی بیزنس بوده یعنی بیش از 50% درصد سهام بنام آنها باشد

2- سایر شرکا نباید امکان اخراج فرد متقاضی/ سرمایه گذار را داشته باشند

3- متقاضی میباید در فعالیت روزمره بیزنس نقش کلیدی داشته باشد

4- متقاضی میباید ثابت نماید راه اندازی و یا مشارکت در بیزنس ؛ موجب اشتغال زائی خواهد شد

5- دارای یک بیزنس پلن قوی باشد

روند کار به این صورت است که پس از دریافت تاییئیه تقاضا از جانب دولت ؛ برای متقاضی یک اجازه کار که معمولا” 2 ساله هست صادر خواهد شد. پس از دریافت اجازه کار در اغلب موارد متقاضی میتواند از طریق اکسپرس انتری جهت دریافت اقامت دائم اقدام نماید. شایان ذکر است نامه پیشنهاد کاری که از جانب شرکت برای فرد متقاضی صادر میشود ؛ به مجموع امتیازات مورد نیاز در روش اکسپرس انتری اضافه خواهد شد.

برای خرید یک بیزنس ؛ حداقل رقم دلاری تعیین نشده است اما آنچه مسلم است این است که رقم سرمایه گذاری میباید متناسب با قیمت بازار باشد .

کارشناسان ما از ابتدا تا انتهای این برنامه با شما خواهند بود.

ما در تهیه بیزنس پلن ؛ یافتن بیزنس مورد نظر؛ثبت شرکت ؛ تکمیل مراحل اداری ؛ ارائه تقاضا و پیگیری آن تا دریافت اجازه کار و پس از ورود نیز تا ارائه تقاضای اقامت دائم در کنار شما خواهیم بود .

لازم به ذکر است متقاضیانی که از این طریق ویزای کار دریافت مینماید می توانند همسر و فرزندان زیر 21 سال خود را همراه داشته باشند. همسر متقاضی اجازه کار تمام وقت خواهد داشت و فرزندان متقاضی نیز در مدارس دولتی کانادا به رایگان مشغول به تحصیل خواهند شد.