در این روش متقاضی مبلغ 200هزار دلار کانادا را به ایالت پرنس ادوارد پرداخت می کند و اقامت دائم کسب خواهد کرد.

پروسه در این روش به این صورت است که در ابتدا تمامی مدارک متقاضی به دپارتمان مهاجرت پرنس ادوارد ارسال خواهد شد، این مدارک توسط دپارتمان نهایتا تا 6 ماه بررسی خواهد شد و در صورت تایید متقاضی به ایالت برای مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد که این مصاحبه با زبان انگلیسی ولی در حد آیلتسی که شما اعلام می کنید انجام خواهد شد، به این صورت که برای متقاضی ویزای توریستی اخذ خواهد شد که فرد بتواند حداقل به مدت 5روز تحقیقات خود را برای پیاده سازی ایده های بیزینسی که در سر دارد انجام دهد.

در صورت موفقیت در مصاحبه متقاضی باید بیزینس پلن کامل خود را ارائه دهد و مبلغ 200هزار دلار ودیعه را به ایالت پرنس ادوارد پرداخت کند، پس از انجام این پروسه نامه ای مبنی بر تایید شخص از ایالت پرنس ادوارد دریافت خواهد کرد، سپس آن نامه و سایر مدارک مورد نیاز به دپارتمان مهاجرت فدرال کانادا ارسال خواهد شد و عموما حدود 6 الی 8 ماه زمان خواهد برد که ویزای اقامت دائم متقاضی، همسر و فرزندان زیر 22سال آن صادر شود.

پس از دریافت اقامت دائم و مهاجرت دوراه جلوی پای متقاضی خواهد بود: اول آنکه بیزینس پلن ارائه شده به استان را راه اندازی کند و پس از یکسال مبلغ ودیعه خود را پس بگیرد و دومین راه اینکه اگر شرایط برای راه اندازی بیزینس آماده نبود به مکانی دیگر در کانادا نقل مکان کند که در این صورت ودیعه پرداختی مسترد نخواهد شد.

مزایای این طرح:

1 – دریافت اقامت دائم، در سایر طرح ها متقاضی اقامت موقت و ویزای کار را دریافت می کند و پس از راه اندازی بیزینس اقامت دائم خود را اخذ می کند، 2 – به دلیل دریافت اقامت دائم متقاضی می تواند در صورتی که تمایل به راه اندازی بیزینسش را ندارد و یا هر دلیل دیگر به سایر استان ها نقل مکان کند، 3 – امکان بازگشت ودیعه متقاضی پس از راه اندازی کسب و کارش، 4 – امتیازدهی ساده به طوری که اکثر متقاضیان حداقل نیاز را کسب خواهند کرد.

هزینه های طرح پرنس ادوارد:

هزینه بررسی مدارک شما در دپارتمان مهاجرت پرنس ادوارد 10,000هزار دلار می باشد که در صورتی که شما قبل از مصاحبه مردود شوید که احتمال آن بسیار کم است مبلغ 7,500دلار به شما برگردانده خواهد شد ولی در صورتی که شما بعد از مصاحبه مردود شوید مبلغی بازگردانده نخواهد شد.

هزینه بررسی مدارک شما در دپارتمان مهاجرت فدرال کانادا به این صورت است: متقاضی اصلی 550دلار کانادا، همسر متقاضی نیز 550 دلار کانادا و هر فرزند آنان 150 دلار کانادا است.

ودیعه 200هزار دلاری که در صورت رد شدن پرونده شما و یا شروع کسب و کار به مدت یکسال به شما بازگردانده خواهد شد.

هزینه حق اقامت دائم متقاضی اصلی : 490دلار کانادا میباشد که برای همسر او نیز همین قیمت است.

نحوه بازگشت 200هزار دلار کانادا که به عنوان ودیعه به ایالت پرداخت شده است به این شرح است: 25هزار دلار 6ماه پس از ورود شما به این ایالت و زندگی در آن به شما پرداخت خواهد شد، 25هزار دلار دیگر یکسال بعد از ورود و زندگی به شما پرداخت می شود و مبلغ 150هزار دلار باقیمانده پس از راه اندازی و یکسال مدیریت کسب و کارتان به شما پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید:

مقایسه برنامه های کارآفرینی استانی مانیتوبا، نوااسکوشیا و پرنس ادوارد