حتما در ذهن افراد تازه وارد شده به کانادا این سوال پیش آمده که چگونه باید کارفرما رو متقاعد کنم که من بهترین فرد برای کار او هستم؟

اینجا قصد داریم تمام اطلاعاتی رو که شما لازم دارید تا در کانادا کار پیدا کنید قرار دهیم و این روش 4مرحله ای رو برای شما شرح دهیم.

شاید این مراحل زمانبر باشد ولی برای بدست آوردن شغل مناسب شما و رفاه خانواده تان بسیار کارا خواهد بود.