یکی از سریعترین راه های اخذ اقامت در کشور کانادا از طریق اقدام برای پذیرش تحصیلی است، به طوری که دانش آموزان و دانشجویان پس از اتمام دوره تحصیلی خود می توانند به صورت تمام وقت در کانادا مشغول به کار شوند و در نهایت اقامت دائم این کشور را اخذ کنند.