ویزای تحصیلی کانادا در حال حاضر یکی از بهترین راهها برای ورود به این کشور است .چنانچه فرزند کمتر از 18 سال دارید میتوانید با ثبت نام وی در یکی از مدارس پابلیک یا خصوصی کانادا اقدام به دریافت ویزای تحصیلی نموده و برای والدین نیز درخواست ویزای همراه که معمولا” 5 ساله میباشد بنمائید.